Skip to main content

Product & Diensten

Doelstellingen

Bijstand bij uw energieverbruik tijdens het droogproces

Energiecalculatie: Er wordt vooraf een raming gemaakt van het totale energieverbruik van het droogproces. Hierbij brengen we 20% van deze kosten in vermindering van de totale huursom. Deze vermindering is een cashback op uw energiekosten dat u heeft opgelopen tijdens het droogproces.

Energieconsulting: Als Smart Dry willen we uw elektriciteitskosten tijdens het droogproces zoveel mogelijk beperken. Meestal wordt u als klant weinig of zelfs niet ingelicht over de mogelijke hoge elektriciteitskosten dat u achteraf te wachten staat.

Wij als Smart Dry gaan hier een verandering in brengen door zoveel mogelijk ecologische producten in te schakelen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid aan om op maat een drogingsproces op te stellen, waarbij er rekening zal gehouden worden met daluren. Hierbij zal het droogproces alleen maar plaatsvinden tijdens de daluren. Deze dienst wordt aangeboden, maar is sterk afhankelijk van de gehaastheid van de klant. Hiermee streven we naar energiebesparing en ook een kwalitatief eindresultaat.

Nieuwste technologieën bij ons!

Smart Dry streeft steeds naar technologische evolutie binnen zijn diensten. Alle ervaringen, die de klant ondergaat, zullen opgevolgd worden door ons. Smart Dry positioneert zich als expert op vlak van ecologische bouwdroging en vertegenwoordigd de totale behoefte van de markt op vlak van efficiëntie, technologie en vak expertise.

Verschil tussen gokken en berekend risico

Smart Dry bepaalt aan de hand van eigen ontwikkelde SD-formule het totale droogproces. Deze formule biedt niet alleen de mogelijkheid om de kosten te calculeren, maar laat ons ook toe om de geschikte toestellen te selecteren. Dit zal bepalen welke apparaten er zullen geïnstalleerd worden bij uw droogproces.

Volledige ondersteuning bij uw droogproces

Installatieadvies & installatieplan:Tijdens het droogproces is het zeer belangrijk om voldoende luchtcirculatie te creëren. Dit samen gepaard met de juiste temperatuur zal het rendement van de bouwdrogers doen verhogen.

Hierbij komt de juiste positionering van de ventilatoren, kachels en bouwdrogers bij kijken. Smart Dry geeft u bij deze de nodige ondersteuning door middel van een installatieadvies en een installatieplan te voorzien. Deze dienen strikt te worden opgevolgd om zo een optimale droogproces te bereiken.

In goede handen bij ons

Smart Dry probeert om zoveel mogelijk informatie te genereren aan de hand van de toegepaste technologieën. Dankzij de continue informatie-uitwisseling kunnen we een efficiënter tewerkstelling garanderen.

We hebben het verhuurproces van bouwdrogers zodanig aangepast en omgevormd tot een algehele dienstverlening waarbij Smart Dry een gerichtere oplossing aanbiedt en beter inspeelt op de noden van de klant. Dit kunnen we waarmaken door de toepassing van de nieuwste technologieën, door te investeren in een betere klantenrelatie en een goede klantenservice.

Ecologische Bouwdrogers

Meeste ecologische bouwdrogers!

Als Smart Dry trachten we om zo groen mogelijk te gaan. De bouwdrogers die zich in ons assortiment bevinden, zijn de meest energiezuinige die vandaag de dag beschikbaar zijn. Op deze wijze wordt overconsumptie van elektriciteit vermeden.

See Our Story
Verwarmingstoestellen

Verwarm indien nodig!

Het is uiterst belangrijk dat de ideale temperatuur (17°C-20°C) wordt nagestreefd en constant blijft tijdens het drogen. Indien de ideale temperatuur niet wordt gerespecteerd, zal de verdamping van het bouwvocht uit het pleisterwerk of de dekvloer bemoeilijkt worden en zal uiteindelijk resulteren in een trager droogproces. Dit kan worden gehandhaafd met een elektrische kachel.

See Our Story
Ventilatoren

Verkort uw droogtijd met 30%!

Luchtcirculatie is ook een van de cruciale factoren tijdens het bouwdrogen. Door ventilatoren in te zetten, wordt de luchtcirculatie verbeterd. Een bouwdroger in combinatie met een ventilator kan de droogtijd inkorten met 30%.

See Our Story

Handhaving relatieve vochtigheid

De relatieve vochtigheid wordt voorop ingesteld op onze apparaten die de vochtigheid mee opvolgen. Indien de ingestelde vochtigheidsgraad is behaald, stopt de werking van het apparaat. Zo voorkomen we onnodige draaiuren en ook elektriciteitsverbruik.

By far the best team I've ever worked with. They truly understood the look I was going for and completely nailed it! I would highly recommend them as a company, you won't find any better!

Carly Young, ThemeNectar

It was really fun getting to know the team during the project. They were all helpful in answering questions and made me feel at ease. The design ended up being better than I could've envisioned!

Jeff Gemmell, ThemeNectar

I'm wondering why I never contacted these guys sooner! They have commendable talent in their fields and knocked my concept out of the ballpark. An amazing experience!

Mark Levin, ThemeNectar

All rights reserved Smart Dry. Created by Nextline Agency